Projekty

Przedsięwzięcia kulturalne

 

Stowarzyszenie od 2007 roku zrealizowało szereg działań w sferze kultury – poniżej  pozwolimy sobie zatem przybliżyć ostatnie kilka lat działalności.).

W maju 2023 r. organizowaliśmy nasze pierwsze tegoroczne wydarzenia, związane ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego. Był to koncert „Powstanie Styczniowe – muzyczna opowieść w murach Cytadeli Warszawskiej”, jako artystyczne zwieńczenie Nocy Muzeów w Twierdzy (13.05.2023), oraz koncert pt. „Śladami Bohaterów Powstania Styczniowego” w Sokołowie Podlaskim (28.05.2023). Na bieżący rok zaplanowaliśmy szereg innych wydarzeń w Warszawie oraz w innych miejscach Polski – więcej informacji o nich już niebawem:)

Latem i jesienią 2022 r. Stowarzyszenie zorganizowało 5 wydarzeń, tym razem o charakterze rocznicowym i historycznym. Pierwszym był koncert pieśni legionowych i ułańskich w dn. 12.08.2022 w Wołominie, nawiązujący do kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Kolejne wydarzenie – w dn. 3.09.2022 – odbyło się w Twierdzy Modlin i był to koncert polskich pieśni II wojny światowej. Podobny, tym razem plenerowy koncert zorganizowaliśmy także dzień później – 4.09.2022 – z okazji prezentacji nowego muralu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” na gmachu Szkoły Podstawowej nr 377 w Warszawie. Ostatnie dwa wydarzenia 2022 roku to długo przygotowywane widowiska pt „I zawsze zwycięstwo musiało Ich być…”, dedykowane pamięci Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Odbyły się one w dwóch miastach znajdujących się na dawnym szlaku bojowym Zaporczyków – to jest w Zamościu (17.09.2022) oraz w Janowie Lubelskim (25.09.2022).

W 2021 r. Stowarzyszenie zorganizowało 7 wydarzeń – były to (rozpoczynając od ostatniego) koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych pt. „Radosna Nowina!” (27.12.2021), „Grudzień’ 81” – koncert z okazji 40-lecia stanu wojennego na Ursynowie (12.12.2021), finałowy koncert niepodległościowy „Pieśni Niepodległej” kościele Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku (28.11.2021), wcześniej „Pieśni Niepodległej” w kościele Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim w Warszawie, koncert „Od Konstytucji 3 Maja do wolnej Polski – muzyczna opowieść” w Sanktuarium św. o. Pio w Warszawie (13.11.2021), wieczór (koncert i seans filmowy) pt. „Pamięci Powstania Warszawskiego” w Pruszkowie, wraz z Muzeum Dulag121 (3.10.2021, wydarzenie pod patronatem prezydenta RP) i pierwszy w tym roku – koncert pt. „Muzyczna opowieść o Powstaniu Warszawskim” w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

W 2020 r. Stowarzyszenie zorganizowało łącznie 12 wydarzeń. Pierwszym z wydarzeń był koncert „Śladami leśnych oddziałów.. koncert pamięci Żołnierzy Wyklętych” w kościele św. Patryka na Pradze Południe w dn. 1 marca 2020 r. (dofinansowane ze środków m.st. Warszawy). Następnie zorganizowaliśmy cykl koncertów pt. „Amfiteatr Wolności” na Bemowie – wydarzenia Sierpień’44 – pieśni Powstania (2.08.2020), Sierpień’1920 – koncert pieśni legionowych i ułańskich z okazji 100- lecia Bitwy Warszawskiej (16.08.2020) oraz Sierpień’80 – koncert pieśni Solidarności (30.08.2020). W tym czasie także rozpoczął się cykl koncertów na Woli pt. „Muzyczne spotkania z historia na Woli” – koncert pieśni legionowych i ułańskich w kościele Parafii św. Wojciecha (21.08.2020) oraz koncert „Wrzesień’39 – koncertu z okazji 75. Rocznicy zakończenia II wojny światowej” (1.09.2020). Tradycyjnie, trzeci raz z rzędu nasze Stowarzyszenie odpowiadało za organizację jednej z głównych imprez plenerowych Pragi-Południe – tym razem koncertu pt. „A było to… w sierpniu” z okazji ważnych sierpniowych rocznic przypadających na 2020 rok (29.08.2020). Na wszystkie spośród powyższych wydarzeń Stowarzyszenie pozyskało dofinansowania, wygrywając konkursy na zadania publiczne w zakresie kultury m.st. Warszawy. W tym roku udało się nam także po raz pierwszy zwyciężyć w konkursach Ministra Obrony Narodowej oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – dzięki temu zorganizowaliśmy dwa koncerty w śródmiejskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego – odpowiednio finałowy koncert pieśni legionowych i ułańskich z okazjii 100-lecia Bitwy Warszawskiej (23.08.2020), a także „Wrzesień’39 – koncert z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej”. Ponadto zorganizowaliśmy koncerty: „Od Legionów do żołnierzy wolnej Polski” w Bazylice św. Krzyża w Warszawie (14.11.2020), koncert pieśni „Solidarności” w kościele św. Wojciecha (13.12.2020) oraz koncert najpiękniejszych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w Klubie Remont (19.12.2020).

W 2019 r. Stowarzyszenie było organizatorem 8 koncertów w Warszawie – czterech w ramach cyklu pt. „Rozśpiewany Amfiteatr!” na Bemowie, koncertu pt. „Piosenki wojennej Warszawy” w kościele św. Wojciecha na Woli, a także koncertu pt. „Wrzesień’39” – na placu Szembeka w Warszawie (Praga Południe). 16 listopada Stowarzyszenie zorganizowało także koncert pt. „Polskie drogi ku Niepodległości” w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, finansowany ze środków Programu Niepodległa. Rok 2019 został zamknięty wydarzeniem pt. „Radosna Nowina! Koncert najpiękniejszych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych” w kościele pw. Podwyższenia Krzyża na warszawskim Bemowie.

W roku 2018 r. Stowarzyszenie zrealizowało 11 koncertów w Warszawie, przede wszystkim w ramach wielkiego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to kolejno czerwcowy koncert „100 lat polskiej piosenki na stulecie odzyskania Niepodległości” w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe, cykl czterech koncertów (w lipcu i sierpniu 2018 r.) pod tym samym tytułem co wyżej w Amfiteatrze im. M. Jacksona na Bemowie, cykl czterech koncertów pt. „Pieśni Wolności” w Bazylice św. Krzyża w Śródmieściu (koncerty o charakterze rocznicowym między sierpniem a październikiem 2018 r., w tym koncert pieśni legionowych i ułańskich), wrześniowy koncert pt. „Piosenki wojennej Warszawy” na pl. Szembeka na Pradze Południe i wreszcie na koniec – listopadowy koncert „Polskie drogi do Wolności” na Bemowie. Wszystkie wydarzenia zakończyły się pełnym sukcesem – zarówno pod względem artystycznym jak i frekwencyjnym (zachęcamy do zapoznania się z galerią zrealizowanych projektów).

W roku 2017 r. Stowarzyszenie realizowało przede wszystkim przedsięwzięcia o charakterze rocznicowym i historycznym. Zrealizowało cykl koncertowy na Bemowie (pt. „Pieśni Wolności”, na który składały się trzy koncerty: „Krzyk Wolności” – poświęcony pamięci Powstania Warszawskiego, „Nie ma Wolności bez prawdy” – dedykowany Janowi Pawłowi II” oraz finałowy „Pieśni Wolności” – przypominający najważniejsze pieśni związane z „Solidarnością”) a także projekt obejmujący organizację dwóch koncertów w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (koncert poświęcony świętu Konstytucji 3 Maja oraz jego historii na przestrzeni wieków oraz koncert pieśni „Solidarności”).

W 2016 roku nasza organizacja jednocześnie prowadziła swoje przedsięwzięcia kulturalne (cykle koncertowe zarówno o charakterze rozrywkowym jak i rocznicowo-historycznym) w sześciu dzielnicach Warszawy – ich realizacja została dofinansowana przez m.st. Warszawę (na stronie znajdą Państwo informacje o najbliższych wydarzeniach).

Wiele przedsięwzięć kulturalnych zostało także zrealizowanych wcześniej. I tak – jesienią 2015 roku organizacja zorganizowała „Warsaw Blues – Blues Forever” – cykl koncertów w Jack’s Cinema, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
W sierpniu 2015 roku stowarzyszenie zorganizowało na Targówku „Pieśni Powstania – koncert pieśni Powstania Warszawskiego”, w czerwcu ubiegłego roku natomiast, z okazji Dnia Wolności i Praw Obywatelskich, „Koncert Pieśni Solidarności”. Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowane przez Urząd m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie było ponadto organizatorem wielu koncertów rockowych jak Antyrockowisko na Małym Dziedzińcu UW (2009 r.), trzy edycje Maximum Rock and Roll w klubach Hybrydy, Harenda oraz Punkt (2007 r. , 2008 r., 2010 r.). Podczas koncertów promujących w Warszawie młode (początkujące) zespoły rockowe wystąpiły też uznane grupy jak Proletryat, Bielizna, Habakuk czy reaktywowany specjalnie na tę okazję po kilkunastu latach legenda punk rocka początku lat 80-tych grupa Deuter. Stowarzyszenie zrealizowało IX. Warszawskie Spotkania Komiksowe w Palladium i Kinotece w PKiN oraz wystawę na 15 lecie komiksu Kaczor Donald w obecnym Warsztacie na pl. Konstytucji 5. Przeprowadziło też szereg warsztatów dla młodzieży z zakresu uzależnień od alkoholu i narkotyków. Stowarzyszenie oparło swoje działania na własnej kreatywności oraz na wszechstronnej współpracy z ANTYRADIEM, AZS PW, samorządami studentów UW, PW SGGW i WUM czy zespołami muzycznymi.

Przedsięwzięcia na rzecz promocji sportu

Stowarzyszenie zorganizowało także szereg imprez sportowych, takich jak turnieje siatkarskie oraz piłki halowej w Dzielnicach Praga Południe, Śródmieście i Ursynów. Ponadto od 2010 roku organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży – kilka z nich poświęcone zostało zjawisku sportu jako czynnikowi integrującemu europejska młodzież. W imprezach sportowych brała udział zarówno młodzież licealna, studenci jaki i osoby dorosłe.

W dotychczasowej działalności stowarzyszenie korzystało z funduszy prywatnych i środków publicznych samorządowych, krajowych oraz europejskich.

**************************************************************************************

W 2019 r. Stowarzyszenie WEST  otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 13 tys. zł. Kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.