Praktyki

Praktyki w Anglii

24W ramach projektu: Praktyki w restauracjach Wielkiej Brytanii drogą do uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych 30 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, kształcących się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechała na dwutygodniowe praktyki w Plymouth i Portsmouth. Uczniowie odbyli staż w najlepszych angielskich restauracjach w terminie od 29 marca do 13 kwietnia 2014 r. Praktyki pozwoliły uczestnikom na rozwinięcie umiejętności zawodowych i językowych. Zarówno Plymouth jak i Portsmouth są miejscowościami 12turystycznymi i portowymi położonymi na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Rola jaką te miasta spełniają sprawia, że posiadają szeroką bazę gastronomiczną.Uczniowie podczas stażu mieli okazję zapoznać się z międzynarodowymi standardami pracy. Program stażu był bezpośrednią odpowiedzią na ich zainteresowania oraz chęć pracy w odmiennym kulturowo regionie Europy, a także chęć praktycznej nauki języka angielskiego niezbędnego im w przyszłej pracy zawodowej. Wielka Brytania jest najlepszym miejscem do nauki tego właśnie języka.Uczniowie na miejsce odbywania stażu pojechali wraz z opiekunami, którzy we współpracy ze stroną angielską opiekowali się grupą. Dodatkową zaletą wyjazdu był atrakcyjnie wypełniony czas wolny podczas pobytu. Młodzi Polacy mogli zwiedzić nie tylko atrakcje turystyczne miast ich praktyk ale pojechali również do Stonehenge, Salisbury i Londynu. Potwierdzeniem umiejętności zdobytych przez uczestników podczas stażu są stosowne certyfikaty zawierające informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, językowych oraz umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy otrzymali 1również dokument Europass-Mobilność stanowiący swoisty list polecający dla uczestników. Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Praktyka czyni mistrza (relacja)

2Wyjazd edukacyjny poza granice kraju to coraz częstsza możliwość oferowana uczniom. Jednak pozyskiwanie doświadczenia poza granicami kraju, to okazja nie do odrzucenia. Młodzież z Polski, dzięki programom unijnym, coraz chętniej zdobywa nowe umiejętności oraz kompetencje międzykulturowe, stając się atrakcyjnym pracownikiem… na rynku polskim.

Staże w branży gastronomicznej gwarancją uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych to już kolejny projekt Stowarzyszenia na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, dzięki któremu polscy pracodawcy pozyskają bardziej doświadczonych pracowników. Dzięki projektom dofinansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, kolejna grupa młodych uczniów mogła zdobywać doświadczenia w zagranicznych firmach w Grecji (Kokkino Nero) oraz Niemczech (Waldmünchen).

12Podczas 14-dniowych staży prawie 70 uczniów ze szkół technicznych i zawodowych z Rawy Mazowieckiej (Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika z Rawy Mazowieckiej), Pabianic (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa) oraz Suchej Beskidzkiej (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa), miało możliwość poznawania branży gastronomicznej od praktycznej strony. Młodzież coraz częściej decyduje się na takie wyjazdy, ponieważ widzi w stażach zagranicznych możliwość poznawania nowych umiejętności i zdobycie cennego doświadczenia. Odwaga ta pokazuje, że bariery językowe, i nie mówię tutaj o języku angielskim, ale na przykład greckim, nie są już dla nich przeszkodą wyjaśnia Artur Waligóra, wiceprezes stowarzyszenia.

2Poza oczywistym celem projektu, jakim jest rozwój umiejętności zawodowych uczniów, ważne było także pobudzanie w uczestnikach kreatywności oraz umiejętności radzenia sobie w środowisku odmiennym kulturowo. Dzięki praktycznym zajęciom kulinarnym mogli poznać różnice pomiędzy polską, a grecką, czy niemiecką kuchnią. Najważniejszym elementem stażu były zajęcia praktyczne, dzięki, którym uczniowie poznawali zasady żywienia, projektowali wnętrza sal restauracyjnych, poznawali zasady obsługi klientów, obsługiwali specjalistyczne programy komputerowe, czy tworzyli menu. Początkowo każdy z nich był pomocnikiem, aby pod koniec stażu móc samodzielnie realizować swoje zadania. Dodatkowo uczniowie mogli poznać historie i tradycje miast, w których przebywali. Odwiedzili miejscowe muzea, poznali zabytki oraz miejscową ludność.

Tuż przed wyjazdem, który odbył się w czerwcu (Grecja), lipcu/sierpniu (Niemcy) oraz październiku (Grecja) uczniowie spotykali się na zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego oraz zajęciach międzykulturowych. Pomogło im to przygotować się do pobytu, tak aby rozpocząć swój staż swobodnie i bez barier kulturowych.

Dzisiaj w Polsce i to nie tylko w Warszawie czy w Krakowie spotykamy wielu obcokrajowców, którzy korzystają z naszych usług w hotelach i restauracjach. Dzięki takim praktykom nasi uczniowie podnoszą swoje możliwości w poszukiwaniu pracy na rynku polskim, który coraz częściej poszukuje pracowników z międzynarodowym doświadczeniem. Dla uczniów, którzy już za chwile będą absolwentami, staże zagraniczne pozwalają już na starcie posiadać takie doświadczenie podsumowuje Radosław Kaźmierczak Dyrektor Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika z Rawy Mazowieckiej.

Praktyki gastronomiczne i hotelarskie poza Polską niezbędnym elementem nowoczesnego kształcenia zawodowego

Projekt Stowarzyszenia na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji “WEST” pod nazwą “Praktyki gastronomiczne i hotelarskie poza Polską niezbędnym elementem nowoczesnego kształcenia zawodowego” umożliwił w 2016 roku odbycie praktyk w Grecji 80 uczniom takich szkół. Czytaj dalej