„Zapora” powraca na swój szlak bojowy – widowisko muzyczno-filmowe w Zamościu (18.09.2022)

Telefon do osoby dyżurnej ws. problemów z dostępnością wydarzenia dla osób niepełnosprawnych: + 48 668 339 751