Widowisko dedykowane H. Dekutewskiemu „Zaporze” w jego rodzinnym Tarnobrzegu, z okazji 105. rocznicy urodzin (24.09.2023)

Widowisko zaprezentuje zespół wokalno-aktorski „Sonanto”

Telefon do osoby dyżurnej ws. problemów z dostępnością wydarzenia dla osób niepełnosprawnych: + 48 668 339 751