„Od Konstytucji 3 Maja do wolnej Polski – muzyczna opowieść” – zapraszamy na pierwsze z naszych listopadowych wydarzeń (13.11.2021)