Archiwum kategorii: Aktualności

Finanse 2021

Stowarzyszenie WEST w 2021 r. otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 16 800 zł. Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

FINANSE 2020

Stowarzyszenie WEST w 2020 r. otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 23 tys. zł.Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.