„Wrzesień ’39 – koncert polskich pieśni żołnierskich w Twierdzy Modlin” (3.09.2022)