Wszystkie wpisy, których autorem jest pablitooo2

Informacja o finansach Stowarzyszenia w 2023 r.

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie WEST w 2023 r. otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 10 950 zł. Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Informacja o finansach Stowarzyszenia w 2022 r.

Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie WEST w 2022 r. otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 24 000 zł. Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Finanse 2021

Stowarzyszenie WEST w 2021 r. otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 16 800 zł. Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

FINANSE 2020

Stowarzyszenie WEST w 2020 r. otrzymało darowizny od osób fizycznych w wysokości 23 tys. zł.Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zdobądź nowe stypendium artystyczne m.st. Warszawy

Zdobądź nowe stypendium artystyczne m.st. Warszawy – 2 miliony złotych dla twórców z dorobkiem i debiutantów

Do środy, 15 listopada zapraszamy wszystkich chętnych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Warszawie do składania wniosków o przyznanie stypendium artystycznego na 2018 rok. Wyniki naboru poznamy w styczniu przyszłego roku.

Czytaj dalej Zdobądź nowe stypendium artystyczne m.st. Warszawy

Praktyki gastronomiczne i hotelarskie poza Polską niezbędnym elementem nowoczesnego kształcenia zawodowego

Projekt Stowarzyszenia na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji “WEST” pod nazwą “Praktyki gastronomiczne i hotelarskie poza Polską niezbędnym elementem nowoczesnego kształcenia zawodowego” umożliwił w 2016 roku odbycie praktyk w Grecji 80 uczniom takich szkół. Czytaj dalej

Praktyki unijne umożliwiają uczniom szczególnie z małych i średnich miejscowości zdobycie doświadczenia w międzynarodowym zespole. Jest to bardzo cenne doświadczenie, a dla wielu jedyna okazja, by poznać procedury europejskich firm i rozwinąć praktyczną znajomość języka obcego. Dlatego właśnie uczestnicy takich praktyk mogą stać się cennymi pracownikami w swojej branży.

Obecność na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych zasadniczych i technicznych, którzy odbyli praktyki zagraniczne jest niesłychanie ważna, jeśli chcemy, by usługi świadczone przez polskie przedsiębiorstwa były na europejskim poziomie, a polskie firmy mogły skutecznie konkurować na europejskim rynku.

Przykładem mogą być usługi gastronomiczne i hotelarskie. Projekt Stowarzyszenia na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji “WEST” pod nazwą “Praktyki gastronomiczne i hotelarskie poza Polską niezbędnym elementem nowoczesnego kształcenia zawodowego” umożliwił w 2016 roku odbycie praktyk w Grecji 80 uczniom takich szkół.

Wspominany projekt o numerze: 2016-1-PL01-KA102-025802 był realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+: „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie kompetencji młodzieży uczącej się również poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Programem Erasmus+ zarządza w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestniczyli w nim uczniowie przede wszystkim z małych miejscowości. Objął on szkoły ponadgimnazjalne. W Grecji kształcili się młodzi ludzie z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce – Osadzie, Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie i Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu.

Jak powiedział Artur Waligóra wiceprezes stowarzyszenia WEST: „Młodzież coraz częściej decyduje się na wyjazdy tego rodzaju, ponieważ w stażach zagranicznych widzi możliwość zdobycia nowych umiejętności i cennego doświadczenia, ale nie tylko zawodowego – życiowego również. Radzenie sobie w nowych, często stresujących sytuacjach i warunkach, przełamywanie bariery językowej, czy rozwijanie umiejętności współpracy w międzynarodowej grupie, to tylko niektóre z cennych umiejętności.”

Możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych zdecydowanie poprawia szanse absolwentów nie tylko na lokalnym rynku pracy. Z drugiej strony daje możliwość przedsiębiorcom, by pozyskać pracowników z doświadczeniem w pracy w znanych ośrodkach turystycznych i z praktyczną znajomością języka angielskiego.

Wyjazd na staż poprzedzony był zajęciami przygotowawczymi z języka angielskiego, przygotowania kulturowego i przygotowania pedagogiczno-psychologicznego. W ramach przygotowań uczniowie zdobywali tzw. miękkie kompetencje, jak na przykład umiejętność radzenia sobie ze stresem. Następnie odbywali praktyki w greckich restauracjach i hotelach usytuowanych w turystycznym regionie Tesalii. Praktyki odbywały się między innymi w hotelu Dias, (Olympic Beach, Pieria) czy hotelu Golden Sun, (Nea Mesagkala, Larissa).

Najważniejszym elementem praktyk były zajęcia praktyczne. Uczniowie mogli poznać różnice między kuchniami Polski i Grecji, uczyli się zasad żywienia, projektowali aranżację sali restauracyjnej, poznawali zasady obsługi klienta, tworzenia menu i zapoznawali się ze specjalistycznymi programami komputerowymi.

Golden Sun Ltd. (Golden Sun Mobility Center) – grecki partner polskiego stowarzyszenia była firmą o dużym doświadczeniu w projektach unijnych. Jej pomoc gwarantowała wysoką jakość praktycznego kształcenia. Uczniowie z Polski mogli zapoznać się z międzynarodowymi standardami pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Natomiast w czasie wolnym mogli zapoznać się z kultura i sztuką Grecji, poprzez program zajęć kulturalnych, wycieczek Między innymi do Aten, zespołu klasztorów Meteory i Delf, oraz wizyt w miejscowych przedsiębiorstwach.

Polacy i Grecy wspólnie przygotowali dla uczestników staży europejskie certyfikaty Europass-Mobilność. Potwierdzają one zdobycie kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie podnoszą konkurencyjność na rynku pracy. Certyfikaty wydano w dwóch językach: polskim i angielskim, co zwiększa szanse na zdobycie pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach. „Obecnie w całym kraju spotyka się wielu obcokrajowców, którzy korzystają z naszych usług hotelarskich i restauracyjnych. Dzięki zagranicznym praktykom uczniowie zapewniają sobie lepszą możliwość w poszukiwaniu na rynku polskim, który coraz częściej potrzebuje pracowników z międzynarodowym doświadczeniem. Dla uczniów, którzy za moment staną się absolwentami, odbyte staże zagraniczne, dodatkowo potwierdzone wydanym w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) certyfikatem Europass-Mobilność są ważną i wartą polecenia formą rozwoju zawodowego” – podsumował Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Wojciech Ostrowski